Základní informace

Naše firma vznikla na jaře roku 1994 a od počátku se zabýváme problematikou využívání a rozvoje sociálních dovedností.

Zaměřujeme se zejména na oblast manažerské přípravy, profesionální přípravy pracovníků ve službách a v obchodě, náboru a přijímání pracovníků.

Kromě vzdělávací činnosti ve výše uvedených oblastech se zabýváme i přímou poradenskou a asistenční činností – jednak v oblasti přijímání pracovníků a bezpečnostní personalistiky, ale také v oblasti vyjednávání, řešení problémů a řešení konfliktů.

© Martin Keder, designaut.com