Lektoři a reference

Vzhledem k našemu přesvědčení, že určujícím faktorem pro výslednou úroveň služeb je profesionální kvalita konzultantů (lektorů), uvádíme dále odborné profily hlavních konzultantů naší firmy. Domníváme se přitom, že uváděné referenční osoby představují kompetentní autority, ať už z hlediska své odborné pověsti či služebního postavení.

Hlavní konzultanti firmy INGENIUM, v.o.s. (v abecedním pořadí):

Milan Caha

Odborný profil:
Absolvent PřF UK Praha (1985), dále manažerská studia na Lancashire Business School, čtyřsemestrální postgraduální studium aplikované sociální psychologie na FF UK Praha. Absolvent výcviku ve vedení skupin OUTWARD BOUND. Absolvent a spoluautor mezinárodní dílny pro team-building pod vedením prof. Dennise Meadowse, University of New Hampshire.

Hlavní specializace:
dynamika a vývoj skupin, výcvik v budování týmů a metodách kooperace.

Možné odborné reference:
PhDr. Ondřej Hausenblas, UK Praha, prof. Dennis Meadows, University of New Hampshire, RNDr. Jiří Plamínek, nezávislý konzultant, Praha

Lenka Dlouhá – Kolajová

Odborný profil:
Absolventka FF UK Praha (1992), dále desetisemestrální příprava v Institutu aplikované psychoanalýzy a čtyřsemestrální postgraduální studium aplikované sociální psychologie na FF UK Praha. Výcvik v metodách řešení konfliktů u prof. E.Jonesové.

Hlavní specializace:
výcvik v komunikaci, metodách veřejné prezentace a řečnictví, metodách práce s lidskými zdroji; poradenská činnost v oblasti personalistiky a práce s lidskými zdroji, asistence při výběrových řízeních.

Možné odborné reference:
RNDr. Martin Ohlídal, Deloitte Advisory s.r.o., Praha, PhDr. Dana Rabiňáková, Partners for Democratic Change, San Francisco – pobočka Praha, MUDr. Vlad. Šefrnová, Institut aplikované Psychoanalýzy, Praha.

Libuše Máchová

Odborný profil:
Absolventka FF UK Praha (1991), dále dlouhodobý, šestisemestrální výcvik ve vedení a výcviku skupin pod vedením dr. Ivo Sedláčka, zesn. vicepresidenta Čs. asociace pro sociálně psychologický výcvik. Absolventka výcviku v metodách řešení konfliktů u Partners for Democratic Change, San Francisco, výcviků zaměřených na zvládání krizových situací v RIAPS Praha. Dlouhodobé zkušenosti v oblasti relaxačních a regeneračních metod.

Hlavní specializace:
výcvik v komunikaci, relaxačních a regeneračních metodách, řešení konfliktů, prevence stresu; psychologické poradenství, zejména v oblasti zvládání stresu a zátěže a partnerských vztahů.

Možné reference:
PaedDr. Jitka Jilemická, UK Praha, PhDr. Vladimír Kocourek, Mostecká uhelná, a.s., Most, RNDr. Martin Ohlídal, Deloitte Advisory s.r.o., Praha

Robert Nagy

Odborný profil:
Absolvent FJFI ČVUT Praha (1988), dále manažerská studia na Výzkumném ústavu inženýrského studia ČVUT (zaměření: sociální psychologie; právo), čtyřsemestrální postgraduální studium aplikované sociální psychologie na FF UK Praha. Absolvent výcviku 2. stupně v metodách profesní přípravy u KABA Zürich. Tříletá odborná spolupráce s dr. Ivo Sedláčkem, zesn. vicepresidentem Čs. asociace pro sociálně psychologický výcvik.

Hlavní specializace:
výcvik ve vyjednávání, krizové komunikaci, jednání se zákazníkem; konzultační a asistenční činnost v oblasti řešení konfliktů, vyjednávání a řešení problémů; personální audity.

Možné reference:
MUDr. Jan Bříza, MBA, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha; doc. PhDr. Jan Neuman, CSc., Pedagogická fakulta Technické univerzity Liberec; Thomas Janacek, MEng., Carleton University, Ottawa; Hermes Mobile, Calgary, Kanada; PhDr. Vendula Junková, Filosofická fakulta UK, Praha

Jedná-li se o vedení kursu, podílí se na něm obvykle dvojice lektorů, přitom nejméně jeden z nich patří mezi hlavní konzultanty. Vede-li kurs pouze jeden lektor, spolupracuje s ním na místě asistent.

Na začátek stránky

© Martin Keder, designaut.com